สำหรับลูกค้าใหม่เชิญทดลองเล่นบาคาร่าฟรีได้ที่นี่

 

สำหรับบทความวันนี้เราขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติกีฬาขี่จักรยาน

 

จักรยานคันแรกได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2377 โดย Kirkpatrick mcmillan แห่งสกอตแลนด์ได้ดัดแปลงแบบมาจาก Jeen Theson หลักฐานนี้ได้พบในอียิปต์และในปอมเปวี ซึ่งได้เขียนภาพไว้ในผนังปูน จักรยานได้วิวัฒนาการมาตามลำดับ จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2408 Pierre Lallement ได้ประดิษฐ์จักรยานขึ้นมาใหม่ โดยมีบันไดถีบเหมือนจักรยานในปัจจุบัน และยังมีสายโซ่โยงไปยังเพลาล้อหลัง แต่อย่างไรก็ตามจักรยาน ในสมัยก่อนยังไม่มีล้อกันสะเทือน ทำให้เวลาเคลื่อนที่จะสะเทือนมาก จนกระทั่งปี พ.ศ.2422-2428 ได้มีการดัดแปลงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ได้ถูกออกแบบใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้นโดย J.K. Starley มีการอัดลมเข้าไปในยางรถเพื่อกันสะเทือน ในปี พ.ศ.2436 ประดิษฐ์ให้เบรกรถหยุดได้ตามความต้องการในปี พ.ศ.2441 มีผู้ออกแบบให้รถมีล้อหน้าและล้อหลัง จนในที่สุดจักรยานมีสภาพเหมือนในปัจจุบัน

 

การแข่งขันจักรยานครั้งแรกเป็นการแข่งขันจากนครปารีสไปเมืองรูออง ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปีพ.ศ.2412 โดยมีนักจัรยาน ชื่อJames Moore ชาวอังกฤษเป็นผู้ชนะเลิศ สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (International Cycling Union หรือ Union Cycling International,U.C.I.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2433 ณ.นครปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานสหพันธ์คนแรก ในปีพ.ศ.2507

เมื่อมีการแข่งขันจักรยานจึงได้มีนักกีฬาจักรยานอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกับนักกีฬาสมัครเล่นด้วย ทำให้นักจักรยานสมัครเล่นเกิดความเสียเปรียบเป็นอย่างมาก ดังนั้น ระหว่างที่มีการแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่ 18 ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นคณะกรรมการโอลิมปิคสากลได้ขอร้องให้สหพันธ์จักรยานนานาชาติ ได้แยกนักกีฬาจักรยานอาชีพ กับนักจักรยานสมัครเล่นออกจากกันอย่างเด็ดขาด ดังนั้น การแข่งขันจักรยานสมัครเล่นครั้งแรกได้เกิดขึ้นในกีฬาโอลิมปิคครั้งที่ 19 พ.ศ.2511 ณ. กรุงเม็กซิโก ประเทศเม้กซิโกเป็นต้นมา

 

วันที่1-3 กันยายน พ.ส 2508 ณ.เมืองซานซีบาสเตีย ประเทศสเปนได้มีการประชุมสหพันธ์จักรยานนานาชาติ และได้แยกผู้รับผิดชอบจักรยานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.สหพันธ์จักรยานสมัครเล่นนานาชาติ (Federation International Amateur de Cyclisme หรือที่มีชื่อย่อ ว่า(F.I.A.C)

2.สหพันธ์จักรยานอาชีพ(Federation International de Cyclisme Professional หรือ (F.I.C.P) ประธานสหพันธืจักรยานสมัครเล่นนานาชาติ (F.I.A.C.) ได้แก่ Adriano Rodini ชาวเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ที่เป็นเมืองสมาชิกของ F.I.A.C. มีจำนวนรวมกัน 130 ประเทศ

 

สำหรับลูกค้าใหม่เชิญทดลองเล่นบาคาร่าฟรีได้ที่นี่